هایپرپلازی

نگاهی دقیق به عارضه‌ی هایپرپلازی سینه
نگاهی دقیق به عارضه‌ی هایپرپلازی سینه

اصطلاح هایپرپلازی یا هایپرجنسیس برای نامگذاری موقعیتی به کار می‌رود که تعداد سلول‌های موجود در یک بافت به علت تقسیم شدن سریع، زیاد می‌شوند. در شرایط هایپرپلازی تعداد سلول‌ها افزایش پیدا می‌کند اما اندازه‌ی آن‌ها طبیعی است و بزرگ نمی‌شوند. این افزایش سلولی ممکن است منجر به بزرگ شدن یک اندام یا بافت شود.