سلامت روان

این یک توصیف دسته است …

بهترین راه های دوری از استرس

بهترین راه های دوری از استرس

اضطراب و استرس چیست؟ اکثر مردم هر از گاهی استرس و اضطراب را تجربه می کنند و می‌خواهند روش های دوری از استرس را امتحان کنند. استرس هر خواسته ای است که بر مغز یا بدن فیزیکی شما وارد می شود. افراد ممکن است زمانی که وظایف متعددی دارند احساس استرس کنند. استرس می تواند…

تنها هستید یا احساس تنهایی می‌کنید؟

تنها هستید یا احساس تنهایی می‌کنید؟

تنهابودن و احساس تنهایی به این معنا است که تنهایی یک احساس ذهنی است که در آن فرد عدم وجود روابط شخصی رضایت بخش را تجربه می کند. در عوض، تنها بودن معیاری عینی از تعداد روابطی است که یک فرد در جامعه خود دارد. به این معنا، فرد می تواند در محاصره شریک زندگی، خانواده و…