مسائل جنسی

این یک توصیف دسته است …

بهتر است چند بار در ماه رابطه جنسی داشته باشیم؟

تعداد دفعات مناسب برای رابطه نزدیکی رابطه جنسی در فواصل منظم هورمون های جنسی را تنظیم می کند. در ابتدا برای اینکه خیال شما را راحت کنیم باید بگوییم که هیچ نسخه از پیش تعیین شده‌ای برای تعداد دفعات روابط جنسی وجود ندارد. به این دلیل که نظر هر زوج و البته نظر هر فرد…