سونوگرافی و ماموگرافی

تفاوت سونوگرافی و ماموگرافی

تفاوت سونوگرافی و ماموگرافی

یکی از نگرانی‌هایی که خانم‌ها بعد از احساس توده و یا کیست در پستان دارند این است که بهتر است ماموگرافی انجام بدهند یا سونوگرافی؟

سونوگرافی پستان چیست؟

سونوگرافی پستان چیست؟

وقتی درباره سونوگرافی صحبت می‌شود، خیلی از افراد تصور می‌کنند که سونوگرافی فقط برای رحم و بررسی وضعیت جنین مورد استفاده قرار می گیرد. ولی باید گفت از این روش برای تشخیص بیماری‌های مجاری اداری، پستان و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

ماموگرافی پستان چیست؟

ماموگرافی پستان چیست؟

استفاده از پر‌توهای خفیف اشعه ایکس به منظور بررسی و آزمایش بافت پستان را ماموگرافی می‌گویند.